बंद करे

विधान सभा निर्वाचक नामावली का फोटोरहित डाटा

क्र०स० विधान सभा का संख्या व नाम डाउनलोड फाइल
1. 343- अतरौलिया डाउनलोड फाइल
2. 344- गोपालपुर डाउनलोड फाइल
3. 345-सगडी डाउनलोड फाइल
4. 346-मुबारकपुर डाउनलोड फाइल
5. 347- आजमगढ़ डाउनलोड फाइल
6. 348- निज़ामाबाद डाउनलोड फाइल
7. 349-फूलपुर-पवई डाउनलोड फाइल
8. 350-दीदारगंज डाउनलोड फाइल
9. 351-लालगंज डाउनलोड फाइल
10. 352- मेहनगर डाउनलोड फाइल